رسول خدا (ص)
توسط : fgf
دستاویزهای اسلام یکایک شکسته می شود و چون دستاویزی شکسته شد مردم به دستاویز بعدی چنگ می زنند , نخستین دستاویزی که شکسته می شود حکومت حق است و آخر آن نماز است. (نهج الفصاحه ، حدیث 2222)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:32
پسندیدم 0
UserName