آنچه نمی دانستید
توسط : اوت

زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد .

گربه و سگ هر كدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه.

موشهای صحرایی چنان سریع تكثیر پیدا میكنند ،كه در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یك میلیون فرزند داشته باشند

جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند.

روباهها همه چیز را خاكستری میبیند.

آیا میدانستی که اسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند.

1300 كره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد.

85% گیاهان در اقیانوسها رشد میكنند.

سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت 200 كیلومتر در ساعت پرواز کند.

قدرت بینایی جغد 82 برابر قدرت دید انسان است.

شیلی منطقه ی صحرایی وجود دارد كه هزاران سال است در آن باران نباریده است.

50 ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا میشود.

خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند كه می‌توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند.

اگر همه یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوسها هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکیهای کره زمین زیر آب میرود.

كبد یا جگر تنها عضو داخلی بدن است كه اگر با عمل جراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشد میكند.

میزان انرژی كه خورشید در یك ثانیه تولید میكند ، برای تولید برق مورد نیاز تمام كشورهای جهان به مدت یك میلیون سال كافی است.

هر عنكبوت تار ویژه خود را دارد و هیچگاه تارهای آنها به هم شبیه نیست.

اگر در یك سال هیچ یك از نسلهای یك جفت مگس نر و ماده از بین نروند ، حجم مگسهای متولد شده با حجم كره زمین برابر میشود.

رودی در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد.

طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست.

سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.

بدن انسان پنجاه هزار كیلومتر رشته عصبی دارد.

طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار كیلومتر است.

هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر پنج سانتیمترعبور كند.

تنها موجودی كه میتواند به پشت بخوابد انسان است.

سه شنبه 2/11/1386 - 18:30
پسندیدم 0
UserName