رسول خدا (ص)
توسط : fgf
وقتی آخرالزمان فرا می رسد مرگ نیکان امت مرا گلچین می کند چنانکه شما خرماهای خوب را از طبق انتخاب می کنید.
سه شنبه 2/11/1386 - 18:29
پسندیدم 0
UserName