رسول خدا (ص)
توسط : fgf
دانش بیاموزید و با دانش وقار و آرامش آموزید و نسبت به آموزگار خویش فروتن باشید. (نهج الفصاحه ، حدیث 1160)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:27
پسندیدم 0
UserName