امام علی(ع)
توسط : fgf
نگامى كه جنایتها (گناهان بسیار) آشكار شد بركتها برداشته شود. (غررالحکم ، باب برکت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:27
پسندیدم 0
UserName