رسول خدا (ص)
توسط : fgf
هر گاه امانتى به تو سپردند آن را باز ده، و خیانت مكن با كسى كه به تو خیانت كند. (غررالحکم ، باب امانت)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:7
پسندیدم 0
UserName