رسول خدا (ص)
توسط : fgf
اخلاق خوب ده چیز است که در مرد هست و در پسرش نیست ، در پسرش هست و در پدرش نیست ، در بنده هست و در آقای او نیست ؛ خدا هر که را سعادتمند خواهد قسمت او کند : راستی گفتار ، پای مردی در جنگ ، عطای سائل ، نیکی در عوض نیکی ، حفظ امانت ، پیوند خویشان ، حمایت همسایه ، حمایت دوست ، مهمانداری و سر سلسله آن حیاست. (نهج الفصاحه ، 2740)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:3
پسندیدم 0
UserName