رسول خدا (ص)
توسط : fgf
بهترین چیزی که به مرد داده اند ، خوی نیک است و بدترین چیزی که به مرد داده اند سیرت بد است در صورت نیک.
(نهج الفصاحه ، 1529)
سه شنبه 2/11/1386 - 18:1
پسندیدم 0
UserName