رسول خدا (ص)
توسط : fgf
بدگویی و بد زبانی از صفات اسلام نیست و از همه مردم اسلام آن کس بهتر است که اخلاقش نیک تر است. (نهج الفصاحه ، 662)
سه شنبه 2/11/1386 - 17:59
پسندیدم 0
UserName