رسول خدا (ص)
توسط : fgf
هر کس از شما اخلاقش نیک تر ، ایمانش بهتر است. (نهج الفصاحه ، حدیث 420)
سه شنبه 2/11/1386 - 17:54
پسندیدم 0
UserName