یاحسین مظلوم
توسط : گل شب بو

حسین جان! نمى‏دانم خنجر كدامین كینه، قلب عزیزى را شكافته است كه آسمان چنین مى‏گرید . نمى‏دانم دستان كدامین بغض، گلوى نازك گل را شكافت و غربت كدامین خیال، اندیشه‏ام را ربود و مرا به نینوا برد; آن‏جا كه دخترى سر بر شانه‏هاى نسیم گریه مى‏كرد . .

سه شنبه 2/11/1386 - 14:48
پسندیدم 0
UserName