شعری از : مهرداد قاسم فر
توسط :

دلتنگی

هیس....

كمی آرامتر!

نمیبینی آسمان

دلش پر است

از ابرهای بارا ن زا؟

سه شنبه 2/11/1386 - 14:36
پسندیدم 0
UserName