مسلم 1

پدر حضرت مسلم، عقیل بن ابی طالب و مادرش به روایت

ابوالفرج «علیه» بود. زمان تولد وی مشخص نیست، اما به

 وسیله بعضی از قرائن، چنین استنباط می شود که حضرت

مسلم به هنگام شهادت 28 سال داشت و چون در سال 60

هجری به شهادت رسیده است، شاید ولادتش در سال 32

هجری اتفاق افتاده باشد.سه شنبه 2/11/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName