بزرگترین ها
توسط : covert

  بزرگترین گناه                          ترس است .

بزرگترین تفریح                         کار است .

بزرگترین بلا                       نا امیدی است .

بزرگترین شجاعت                     صبر است .

بزرگترین استاد                       تجربه است .

بزرگترین اسرار                       مرگ است .

بزرگترین افتخار                       ایمان است .

بزرگترین سود                  فرزند نیک است .

بزرگترین هدیه                       گذشت است .

بزرگترین سرمایه           اعتماد به نفس است .

سه شنبه 2/11/1386 - 14:16
پسندیدم 0
UserName