راز سعادت
توسط : Guided
 

هیچ ثروتی بالاتر از زندگی و هیچ عذابی بالاتر از آن نیست.(روسو)

راز سعادت در این است که کاری که به تو واگذار شده دوست بداری.(الدوس هاکسلی)
سه شنبه 2/11/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName