می خواهی به قله برسی؟
توسط : covert
همه می خواهند روی قله كوه زندگی كنند ، اما تمام شادی ها وقتی رخ می دهند كه در حال بالا رفتن از كوه هستند.
سه شنبه 2/11/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName