ماه محرم
توسط : omid605
 

حسین بیشتر از آب، تشنه لبیك بود اما افسوس كه به جای افكارش زخمهای تنش را

 نشانمان دادند و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی كردند.

سه شنبه 2/11/1386 - 13:19
پسندیدم 0
UserName