مرحوم ملا على آذربایجانى
توسط : ali_firoozi

مرحوم ملا على آذربایجانى

مرحوم ملا على آذربایجانى

مرحوم ملا على آذربایجانى مدیحه‏اى در وصف حضرت على(ع) دارد كه ما تنها به ذكر چند بیت آن در این مجموعه اكتفا مى‏كنیم.او مى‏گوید: ها على بشر كیف بشرآگاه باشید على بشر است اما چه بشرى ربه فیه تجلى و ظهرپروردگار او در او تجلى كرده و ظاهر شده است هو و المبدء شمس و ضیاءرابطه او و مبداء آفرینش چون رابطه خورشید و پرتو آن است هو و الواجب نور و قمرو رابطه‏اش با واجب الوجود چون رابطه ماه و نور افشانى اوست و له ابدع ما تعقلهاو بالاتر از آن چیزى است كه او را تعقل كنند من عقول و نفوس و صورعقل‏ها و روان‏ها و تصویرها در وصف او عاجزند و هو النور و اما الشركاءاو چون نور است و همردیفان او كظلام و دخان و شررهمانند سایه و دود و عوارضند آیة الله و هل یجحد مناو آیت‏خداست مگر كسى مى‏تواند منكر شود خصه الله بآى و سوركسى را كه آیه قرآن و سوره‏هاى آن او را معرفى كرده است خصمه ابغضه الله و لودشمن او منفور خداست اگرچهحمد الله و اثنى و شكرهمه‏گاه شكر گزار خدا،حمدگوى وثناگوى او باشد ظل ما عاش بجوع و صیامهمه عمر را در گرسنگى و روزه بسر برد بات فى ماحى بدمع و سهرو همه شب را با شب زنده‏دارى و اشك بسر كرد.

در مكتب امام امیرالمؤمنین(ع) صفحه 435

دكتر على قائمى

سه شنبه 2/11/1386 - 12:6
پسندیدم 0
UserName