بهای دیدار
توسط : mandegary

سر بریده ی حسین (ع) بر فراز نی رمزی است بین خدا و عشاق یعنی که این است بهای دیدار

سیدشهیدان اهل قلم

سه شنبه 2/11/1386 - 11:54
پسندیدم 0
UserName