امیرالمؤمنین على علیه السلام در یك نگاه
توسط : ali_firoozi

امیرالمؤمنین على علیه السلام در یك نگاه

اوصاف بدنى على (ع)

در كتاب كشف الغمه نوشته شده است كه بدر الدین لؤلؤ عامل موصل از بعضى علما درخواست كرد تا احادیث صحیح و گوشه‏اى از آنچه درباره فضایل و صفات على (ع) نقل شده است استخراج كنند.این صفات بر«انوار شمع اثنى عشر»نوشته و به آرامگاه آن حضرت برده شد.وى مى‏گوید: «من این شمع را دیدم‏».آنچه در اوصاف على (ع) مى‏آید مطالبى است كه از كتاب صفین و از جابر و ابن حنفیه و دیگران و نیز از كتاب استیعاب نقل شده است.بدر الدین با خواندن این صفات گفت:او (على) نكوترین كسى است كه صفاتش را دیده است.ما با استفاده از مجموع این روایات به خصوصیات برجسته آن امام همام اشاره مى‏كنیم.

على (ع) مردى میانه بالا بود.اندكى كوتاه و چاق.چشمانى سیاه و گشاده داشت.در نگاهش عطوفت و مهربانى موج مى‏زد.ابروانش كشیده و پیوسته بود.صورتى زیبا داشت و از نیكو منظرترین مردم به شمار مى‏آمد.رنگ صورتش گندمگون بود.چهره‏اى گشاده و بشاش داشت.به جز موهاى اطراف سرش،موى دیگرى نداشت و سرش طاس بود و از پشت همچون تاجى مى‏درخشید.گردنش از سپیدى به درخشش ابریقى نقره‏اى مانند بود.ریشى انبوه داشت و بالاى آن زیبا مى‏نمود.گردنش ستبر و شانه‏هایش همچون شانه‏هاى شیرى ژیان،فراخ بود.

در روایتى دیگر ذكر شده است:شانه‏هایش مانند شانه‏هاى شیرى قوى جثه،پهن بود.بازوان نیرومندش،از شدت درهم پیچیدگى عضلات از ساعدش قابل تمیز نبود.مچها و نیز پنجه‏هایى قوى و قدرتمند داشت.

در روایتى دیگر نیز آمده است:آن حضرت انگشتانى باریك و ساعد و دستى نیرومند داشت.و چنان قوى بود كه اگر دست كسى را مى‏گرفت،بر او مستولى مى‏شد و طرف مقابل قدرت نفس كشیدن را از دست مى‏داد.شكمى بزرگ و پشتى قوى داشت.سینه وى فراخ و پرمو بود و سر استخوانهاى او كه در مفصل با یكدیگر جفت‏شده بودند،بزرگ مى‏نمود.عضلاتى پر پیچ و تاب و ساقهایى كشیده و باریك داشت.بزرگى عضله دست و پاى او بهنجار و موزون بود و هنگام راه رفتن اندكى به جلو متمایل مى‏شد.چون به میدان كارزار روى مى‏آورد،با هروله و شتاب مى‏رفت. نیرومند و شجاع بود و در رویارویى با هر كسى،پیروز مى‏شد.به راستى خداوند او را با عز و نصر خود تایید كرده بود.

مغیره در این باره گفته است:على (ع) همچون شیر بود،بلكه از شیر قوى‏تر و اندامش از اندام او بهنجارتر مى‏نمود.

سیره معصومان جلد 3 صفحه 18

سید محسن امین

سه شنبه 2/11/1386 - 11:50
پسندیدم 0
UserName