منطق اگزیستانسیالیستى
توسط : ali_firoozi

منطق اگزیستانسیالیستى

از این رو بحق بر اگزیستانسیالیسمكه مى‏خواهد منكر هر نوع تعین و رنگ و شكل براى انسان بشود و هر تقیدى(و لو تقید به مدار و راه خاص)را بر ضد انسانیت انسان مى‏داند و تنها براى آزادى و بى‏قیدى و تمرد و عصیان تكیه مى‏كندایراد گرفته‏اند كه لازمه این فلسفه هرج و مرج اخلاقى و بى‏تعهدى و نفى هرگونه مسؤولیت است.

سه شنبه 2/11/1386 - 11:46
پسندیدم 0
UserName