صداقت
توسط : ali_firoozi

صداقت

براى آشنائى با اندیشه‏هاى حضرت على علیه السلام درباره اهمیت صداقت و راستى، و نقش موثر آن در تكامل اخلاقى فردى و اجتماعى، كلماتى از آن حضرت را در اینجا بیان مى‏كنیم.

1 «راستگو بر كنگره‏هاى رستگارى و بزرگوارى است‏»

2 «همانا وفا همزاد راستى است‏»

3 صدق و راستى (براى نجات از بلاهاى دنیا و آخرت بهترین) وسیله است.

4 صدق و راستى امانت است.

5 صدق و راستى نجات بخش است

6 راستى، رستگارى است.

سه شنبه 2/11/1386 - 11:43
پسندیدم 0
UserName