امام زمان (عج)
توسط : 841137

نه شرم و حیا نه آر داریم از تو             اما گله بی شمار داریم از تو

ما منتظر تو نیستیم آقا جان                  تنها همه انتظار داریم از تو

سه شنبه 2/11/1386 - 10:44
پسندیدم 0
UserName