كوتاه ترین روش برای حسینی شدن
توسط : 841137

دوست من اگه می خوای حسینی بشی باید دل بدی مسلم دلش رو گذاشت تو مشت حسین و رفت كوفه  دیگه دلی نداشت كه تو غربت كوفه بگیره یا دلتنگ بشه پس اگر مسلمی تسلیم محض باش و دلت رو حسینی كن

حامد ن

 

سه شنبه 2/11/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName