فواید محافظت بر مناجات از راه عقل 9
 

ذكر فضیلت دعا در غیاب برادران دینى از دیدگاه روایات :

3 همچنین در این باره است روایت بنده صالح خدا عبداللّه بن جندب رضوان اللّه علیه از مولایمان امام صادق (ع) ، عبداللّه بن سنان مى گوید : گذرم بر عبداللّه بن جندب افتاد كه بر صفا به نماز ایستاده وى پیرمرد كهنسالى بود دیدم كه دعا مى نمود و در دعاى خود بسیار مى گفت :اءَللّهُمَّ ، فُلانَ بْنَ فُلانٍ، اءَللّهُمَّ، فُلانَ بْنَ فُلانٍ. : (خداوندا، فلانى پسر فلانى را [بیامرز]) (به جای فلان بن فلان ، نام برادر مومن خود را ذکر کن) به اندازه اى كه نتوانستم بشمارم.
پس وقتى كه سلام نماز را گفت. عرض كردم : اى عبداللّه ، هیچ موقف و جایگاهى بهتر از جایگاه تو ندیده ام ، ولى از یك خصلت تو اصلاً خوشم نیآمد.
گفت : چه چیز من خوشایند تو نبود.
گفتم : به بسیارى از برادرانت دعا كردى ، ولى نشنیدم كه براى خود دعایى بكنى.
گفت : اى عبداللّه ، از مولایمان امام صادق (ع) شنیدم كه مى فرمود :
هركس در پشت سر برادر مؤمن خویش براى او دعا كند ، از كناره هاى آسمان ندا مى شود : اى فلانى ، براى توست مانند آنچه كه براى برادرت درخواست نمودى و براى توست صد هزار برابر آن. لذا دوست نداشتم صد هزار برابر ضمانت شده را به خاطر یكى كه نمى دانم آیا مستجاب مى شود یا خیر، ترك كنم.

سه شنبه 2/11/1386 - 10:0
پسندیدم 0
UserName