چرا می‌خوابیم؟ (2)
توسط : یاكریم

ادامه مطلب.......

ولی تا سال 1952م، دانشمندان بر این گمان بودند که خواب حالتی منفعل است که فعالیت مغز در طول آن متوقف می شود. اما در آن سال کشف خارق العاده ای صورت گرفت. یکی از پیشگامان پژوهش در خواب، متوجه این نکته شدند که خواب دارای دوره هایی با حرکت سریع چشم ما است(خواب رم، REM) که با فعالیتی دیوانه وار در مغز درست مانند بیداری همراه است. تا زمانی که دلیل خواب رم کشف نشده بود، همه آن را حداکثر فعالیت مغز برای ضبط و ثبت وقایع تلقی می کردند. نخستین دوره خواب رم تا یک ساعت پس از به خواب رفتن ما روی نمی دهد. خواب در یک دوره نود دقیقه ای از چهار مرحله خواب غیررم (NREM) و یک دوره خواب رم عبور می کند که در مجموع حلقه ای را تشکیل می دهند که در طول شب بارها تکرار می شود. بیشتر رویاها در طول خواب رم اتفاق می افتند و دو نوع خواب به همان اندازه با یکدیگر متفاوتند که خواب و بیداری با یکدیگر تفاوت دارند. جالب این است که با وجود آن که تمام پستانداران، پرندگان و خزندگانی که از نظر تکاملی جدیدترند دارای هر دو نوع خواب هستند، خزندگان ابتدایی تنها خواب غیررم دارند. این بدان معنا است که خواب رم تحولی جدیدتر و احتمالا همزمان با ظاهر شدن پستانداران یعنی 250میلیون سال قبل است. خواب غیررم فرصتی را برای بازسازی سلول های آسیب دیده به دنبال یک روز فعالیت سوخت و ساز بدن فراهم می آورد.
اما پروفسور «جیم هورن» از دانشگاه «نوبلرو» که ویراستار یکی از دو نشریه بین المللی است که به موضوع خواب اختصاص دارند، با این مسئله موافق نیست: «شواهد اندکی حاکی از این که سلول های بدن صرف نظر از مغز اقدام به ترمیم خویش در طول دوره خواب کنند وجود دارد. تمام شواهد نشان می دهند که سلول ها در طول بیداری به همان خوبی دوره خواب آسیب ها را ترمیم می کنند.» وی خاطرنشان می کند که مغز هیچ گاه در طول بیداری درهایش را نمی بندد حتی زمانی که در تاریکی در بستر دراز کشیده ایم مغز مثل کامپیوتری که در حالت انتظار هست در آمادگی کامل بسر می برد. تصاویر نقشه برداری از مغز نشان داده اند که مغز به ویژه ناحیه پیشانی قشر مغز تنها در طول دوره خواب غیررم تا حدی در استراحت بسر می برد. «هورن» چنین استدلال می کند که بدین ترتیب می توانیم نتیجه بگیریم که خواب غیررم فرصتی است برای بافت های مغز که خستگی و فرسودگی طول روز را جبران کند.

ادامه دارد..........

سه شنبه 2/11/1386 - 9:42
پسندیدم 0
UserName