با ورزش پیری را عقب بیندازید.
توسط : یاكریم

با ورزش پیری را عقب بیندازید.

بسیاری از ما از ورزش گریزانیم، برای این که ما را به یاد رنج و درد و عرق کردن می اندازد. حقیقت این است که یک برنامه ی ورزشی سلامت بخش هرگز درد و رنج ندارد و بنا بر گفته ی دانشمندان صاحب نظر، یک پیاده روی ساده و مطبوع در پارک، یا دوچرخه سواری در محلی مناسب، شانس طولانی تر کردن عمر را به شما می دهد و سلامتی و شادابی به وجود می آورد ودر عین حال دید و امید شما را به زندگی توسعه می بخشد.
پیاده روی بایک دوست و هم صحبت خوب و پیمودن دامنه ای کم شیب یا باغبانی توام با حرکت،  همه وهمه می تواند جنبه ی ورزش و هواخوری داشته باشد. با این کار مقدار بیشتری هوا به داخل ریه ی خود می فرستید و اکسیژن بیشتری به قلب و مغز و عضلات خود می رسانید. در حقیقت با این کار به تک تک سلول های بدن خود اکسیژن می رسانید.

ادامه دارد........

سه شنبه 2/11/1386 - 9:16
پسندیدم 0
UserName