سلول‌های پایه عامل سرطان خون كشف شد.
توسط : یاكریم
سلول‌های پایه عامل سرطان خون كشف شد.
دانشمندان می‌گویند، سلول‌های پایه‌ای را كه باعث بروز شایع‌ترین نوع سرطان خون در كودكان می‌شود یافته اند.  محققان می‌گویند این كشف می‌تواند به ایجاد درمان‌های تازه و كمتر آزارنده برای این بیماری منجر شود و همچنین به درك بهتر انواع دیگر سرطان كمك كند.

این تحول حاصل مطالعه بر روی یك دختر بچه سه ساله است. سرطان وی سال گذشته تشخیص داده شد اما ، خواهر دوقلوی او، مبتلا به این بیماری نیست. دانشمندان با تحلیل و مقایسه سلول‌های خونی این دو خواهر، كه دوقلوی همتا هستند، توانستند سلول‌های پایه‌ای را كه عامل سرطان بودند شناسایی و جدا كنند.
پژوهشگران اكنون بر این باورند كه درست همانطور كه تمامی بافت‌های بدن از سلول‌های پایه رشد می‌كنند، تومورهای سرطانی نیز چنین هستند. درمان‌های متعارف بر نابود كردن تومورها با كمك جراحی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی تمركز دارد، اما مشكل این شیوه آن است كه اگر تنها چند سلول پایه سرطانی به جا بماند، بیماری بازخواهد گشت.
دانشمندان امیدوارند كه شناسایی سلول‌های پایه عامل سرطان خون به درمان‌های هدف مندتر كه برای بدن كمتر سمی است منجر شود. دانشمندان اكنون بر این باورند كه حدود یك درصد از كودكان هنگام تولد حامل سلول‌های صدمه دیده هستند؟ صدماتی كه باعث بروز سرطان خون می‌شود. اما آنها هنوز مطمئن نیستند كه چرا این بیماری در برخی كودكان بروز می كند.

سه شنبه 2/11/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName