بی وفایی آدمیان را بنگر
توسط : fgf
 << به نام حضرت دوست>>

  

        

       

آیا می دانی چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد؟

چون فرمان خدا را برای سجده ی بر انسان اطاعت نکرد.

اما بی وفایی برخی آدمیان را بنگر که از خدا رو می گردانند و حلقه بندگی شیطان به گردن می آویزند!

رسول خدا (ص) می فرماید : خداوند به چنین انسان هایی خطاب می کند من به خاطر تو شیطان را طرد کردم ؛ اما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت او در آمدی؟!

 

 

 

بر گرفته از:

المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی به نقل از کتاب خزائن مرحوم نراقی

 

سه شنبه 2/11/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName