چقدر عاشقیم؟
توسط : fgf

... بسم الله الرحمن الرحیم ...

 

 

 

 

عشق به اهل بیت سه مرحله دارد:

 

1 اهل بیت را دوست داشته باشیم 

                                                                    

2 اهل بیت را بیشتر از دیگران دوست داشته باشیم                                

      

                                3   اهل بیت را بیشتر از خودمان دوست داشته باشیم.         

    

 

 

حال بیا تا بیندیشیم:

 

به راستی چقدر عاشقیم؟!

 

سه شنبه 2/11/1386 - 8:54
پسندیدم 0
UserName