خدا همه جا هست
توسط : fgf

 

به هر گل و درخت و بوته ای که بنگری برگ ها را می بینی که در جهات مختلف بر تن ساقه ها و شاخه ها سوارند، نوک تیز هر برگ شاید پیکانی باشد که به او اشاره می کند، و او را نشانت می دهد و می گوید:

 " خدا همه جا هست".

 این را باور کن و در محضراو گناه نکن!

سه شنبه 2/11/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName