در وصف امام زمان(عج)
توسط : fgf

 

گفتم شبی به مهدی بردی دلم ز دستــم            از بس به انتظـــــارت شب تا سحر نشستــم

گفتا چه کار بهتــــــر از انتظـــــــــــار جانان             من راه وصــــل خــود را بر روی تـــــو نبستــم

گفتم دلــــم ندارد بی تــــو قــــــــرار و آرام            من عقــــده های دل را امشب دگر گسستــم

گفتا هوای نفست باشد حجـــاب وصــــلم           گر نفس را شکستی دستت رسد به دستـــم

گفتم ببخش جرمــم ای رحــــمت الهــــی            شرمنــــــــده ی تو بودم شرمنـــده تو هستــم

گفتا هـــزار نوبت از جـــــرم تو گذشتــــم              پرونـــده تو دیـــــدم چشمـــــان خـــود ببستــم

اما مبـــاش نومیــــــد از درگه امــــــــیدم               من کی دل محــــــب شرمنــــده را شکستــم

سه شنبه 2/11/1386 - 8:42
پسندیدم 0
UserName