یاد روی تو
توسط : kavire_teshne

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم

هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم

سه شنبه 2/11/1386 - 8:41
پسندیدم 0
UserName