قران و ولایت
توسط : fgf

«    قرآن  ولایت  =  ...  »

کمیل بن زیاد شبی با حضرت علی (ع) در کوچههای کوفه قدم میزد، که صدای قرآن دلنشینی، کمیل را شگفتزده ساخت،

صدائی را شنید که به گونه محزونی قرآن میخواند:

"اَمّن هُوَ قانِتٌ آناءَ اللّیل(1) ؛ «آیا آنها با ارزش میباشند یا آن کس که شب را به عبادت میگذراند؟»

امام علی علیه السلام که متوجه شگفتزدگی کمیل شده بود فرمود:

آیا صدای قرآن این مرد تو را به تعجب واداشته؟ در حالی که این مرد به زودی وارد جهنم میشود.

کمیل بیشتر تعجب کرد و نمیدانست آن شخص کیست؟

او یکی از منحرفان خوارج بود که عقیده سالمی نداشت، و امام زمان خود را به درستی نمیشناخت و طعمه سیاستمداران نهروان شده بود.

پس از جنگ نهروان در حالی که حضرت علی علیه السلام اشاره به جنازهای میکرد به کمیل فرمود:

این جنازه همان شخصی است که آن شب آیه "امّن هو قانتٌ آناء اللّیل" را میخواند.(2)

   پینوشتها:

1 سوره زمر، آیه 9 .

2 سفینة البحار، ج 2، ص 497.

سه شنبه 2/11/1386 - 8:40
پسندیدم 0
UserName