امام حسین (ع) :
توسط : حامد...

 

امام حسین (ع) :

 هیچ امری را نپذیر مگر آنكه خودت را شایسته آن بدانی .

لا تتناول إلا ما رأیت نفسك له أهلا.

اعیان الشیعه ، ج 1، ص 621

سه شنبه 2/11/1386 - 8:29
پسندیدم 0
UserName