امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

برای پادشاه دارویی را توصیف نكن ، زیرا اگر آن دارو به حالش سودمند باشد از تو سپاسگزاری نخواهد كرد، اما اگر زیانی از آن ببیند تو را متهم خواهد ساخت .

لا تصفن لملك دواء فإن نفعه لم یحمدك و إن ضره اتهمك .

بحار الانوار، ج 78، ص 127

سه شنبه 2/11/1386 - 8:28
پسندیدم 0
UserName