امام علی(ع)
توسط : fgf
به راستى كه زیانكارترین مردمان در معامله و نومیدترین‏شان در تلاش و كوشش، كسى است كه تن خویش را در راه به دست آوردن آرزو هاى خود فرسوده كرده، ولى مقدّرات در رسیدن به خواسته ‏اش او را یارى نكرده، از دنیا با حسرت هاى خود بیرون رفته و در خانه آخرت با وبال هاى آن گام نهاده است. (غررالحکم ، باب آرزو)
سه شنبه 2/11/1386 - 8:27
پسندیدم 0
UserName