امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 همسایگی نوعی قرابت و خویشاوندی است .

ألجوار قرابة.

تاریخ یعقوبی ، ج 2، ص 246

سه شنبه 2/11/1386 - 8:24
پسندیدم 0
UserName