امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 دروغگویی نشانه عجز و ناتوانی است .

ألكذب عجز.

تاریخ یعقوبی ، ج 2، ص 246

سه شنبه 2/11/1386 - 8:22
پسندیدم 0
UserName