از انقلاب حسینى علیه‏السلام تا انقلاب خمینى قدس‏سره قسمت دهم
توسط : حامد...
 

از انقلاب حسینى علیه‏السلام تا انقلاب خمینى قدس‏سره  قسمت دهم

 

ولى پس از حادثه كربلا و عاشورا، موجى از بیدارى در جامعه مسلمانان پدید آمد و در پى آن، مردم دریافتند كه حق با اهل‏بیت پیامبر بود و كشندگان آن حضرت، نه تنها به اصول اسلامى پایبند نیستند، بلكه سفاك و مستبدند. از آن‏كه فرزند پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله را یارى نكرده بودند، پشیمان شدند و به تدریج دست به اعتراض زدند از جمله:

 

 

1. اعتراض عبدالله بن عمر به یزید؛

 

2. برگزارى پنج سال عزاى مداوم در مدینه؛

 

3. قیام عبدالله بن حنظله در مكه؛

 

4. اعتراض در بصره و قیام در كوفه؛

 

5. پدید آمدن نهضت توابین؛

 

6. قیام مختاربن ابى عبیده ثقفى؛

 

7. انقلاب مطرف بن مغیره؛

 

8. انقلاب عبدالرحمن بن اشعث .

ادامه دارد ....

سه شنبه 2/11/1386 - 8:18
پسندیدم 0
UserName