رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
هوشیار آن است که بر خویش مسلط است و برای پس از مرگ عمل کند و ناتوان است که هوسهای خویش را تبعیت کند و از خدا آرزوی بسیار دارد. (نهج الفصاحه ، ح 2197)
سه شنبه 2/11/1386 - 7:57
پسندیدم 0
UserName