رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
هر که سلامت خواهد مراقب گفتار خویش باشد و از آنچه در دل دارد چیزی بر زبان نیارد , عمل نیک کند و آرزو کوتاه دارد.
(نهج الفصاحه ، ح 3053)
سه شنبه 2/11/1386 - 7:55
پسندیدم 0
UserName