رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
 هیچ کس نباید از مشقتی که به او رسیده آرزوی مرگ کند. (نهج الفصاحه ، ح 2522)
سه شنبه 2/11/1386 - 7:54
پسندیدم 0
UserName