رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
هیچ یک از شما آرزوی مرگ نکند اگر نکوکار است شاید نیکی فزون کند و اگر بدکار است شاید راه رضا سپرد. (نهج الفصاحه ، ح 2521)
سه شنبه 2/11/1386 - 7:54
پسندیدم 0
UserName