نوعی ماهی
توسط : mohsenpour
 

نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به سطح آب می آید و یک و نیم دقیقه در هوا پرواز و طعمه خود را شکار می کند.

سه شنبه 2/11/1386 - 0:50
پسندیدم 0
UserName