امام علی(ع)
توسط : fgf
 ترس بسیار از ناتوانى نفس و سستى یقین خواهد بود.
دوشنبه 1/11/1386 - 23:45
پسندیدم 0
UserName