رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
نیکی بخوبی لباس و ظاهر نیست ؛ بلکه نیکی آرامش وقار است. (نهج الفصاحه ، حدیث 2375)
دوشنبه 1/11/1386 - 23:44
پسندیدم 0
UserName