تراشه های پرسرعت
توسط : hamedabc
محققان با به کار گیری نور در تراشه ها توانسته اند سرعت این تراشه ها را تا مقدار قابل توجهی افزایش دهند
این تراشه ها سرعت سیستم های رایانه ای را تا صد برابر افزایش میدهند و کم مصرف تر از تراشه های در حال
حاظر هستند.
 این نوع از تراشه ها در سال های آینده باعث تحولی عظیم در ساخت سیستم های رایانه ای می شود.
دوشنبه 1/11/1386 - 23:44
پسندیدم 0
UserName