رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
دانش بیاموزید و با دانش وقار و آرامش آموزید و نسبت به آموزگار خویش فروتن باشید. (نهج الفصاحه ، حدیث 1160)
دوشنبه 1/11/1386 - 23:42
پسندیدم 0
UserName