امام علی(ع)
توسط : fgf
 به راستى كه قیامت پرده از چهره برگرفته، و نشانه آن براى آن كس كه فراست دارد آشكار گردیده. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 23:35
پسندیدم 0
UserName